CACLP体外诊断资讯网

标题: 2020年8月1起,新实施9项体外诊断行业标准(附所有标准汇总) [打印本页]

作者: caclp    时间: 2019-8-6 15:44
标题: 2020年8月1起,新实施9项体外诊断行业标准(附所有标准汇总)
截止2018年底,体外诊断产业SAC/TC136归口行业标准共计209项目。2019年7月,国家药品监督管理局公布9项IVD行业标准,自2020年8月1日起实施,其中6项为新增标准,3项目为修订标准,具体见下图:

1.jpg
附:209项行业标准汇总表
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg


欢迎光临 CACLP体外诊断资讯网 (http://www.caclp.cn/) Powered by Discuz! X3.2